Oeuvrecatalogus – Daniël de Lange

Meer informatie:
Druk:
Manuscript: Manuscript: 1854
Bladzijde:2
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: Manuscript: 1860
Bladzijde:11
Opmerkingen:- 1) Zij kwam mij al lachend tegemoet
- 2) Dat zij mij lief en heilig is
- 3) Wie is zij?
- 4) Ik heb haar niet gevraagd of zij me gaarne ziet
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: 1865
Bladzijde:12
Opmerkingen:- Lebewohl
- Schieden und Meiden
- In der Ferne
- Morgenlied
- Abreise
- Einkehr
- Heimkehr
9 liederen, in het manuscript ontbreken de nrs 5 & 6.
NB: bij Lebewohl en Heinkehr zie ook “Zehn Lieder und
Gesänge”
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Alsbach
Manuscript:
Bladzijde:19
Opmerkingen:- 1) Was ist’s, o Vater
- 2) Ich habe, bevor der Morgen
- 3) Nicht der Thau und nicht der Regen
- 4) Denke, denke, mein Geliebter
- 5) Die, deren Schoos geboren
- 6) Ich hab’ihn im Traume zu sehen gemeint
- 7) Wie so bleich ich geworden bin?
Opgedragen aan A.S.M. van Tienhoven-Hacke.
Gecomponeerd in ca. 1867
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Alsbach, 1911 G.A & C0, 1930 (nr 1)
Manuscript: Manuscript: 1869 (nrs 2, 3) Nr 4 z.j.
Bladzijde:19
Opmerkingen:- 1) Liebes-Klage
- 2) Chanson
- 3) Les trop heureux
- 4) Croire
Gecomponeerd in 1869. Manuscript:  nr 2 (3 blz), nr 3 (8 blz), nr 4 (4 blz).
Druk van nr 1 ook losse versie in bundel met andere liederen (TA). Van nr 4 "Croire" : CD-opname door Ilse Eerens, sopraan, en Laura de Lange, piano
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: Manuscript: Ca. 1869
Bladzijde:5
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: Manuscript: Ca. 1869 ?
Bladzijde:4 (6)
Opmerkingen:Ook wel bekend onder de titel : L’absent. Uit Hugo’s bundel ‘Chatiments’. SDL heeft een versie van 6 blz, TA van 4 blz. CD-opname door Ilse Eerens, sopraan, en Laura de Lange, piano
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: Manuscript: Ca. 1871
Bladzijde:3
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: Ca. 1871
Bladzijde:3
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: 1873
Bladzijde:6
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:Frankfurt a.M., Steyl&Thomas, ca. 1875
Manuscript:
Bladzijde:11
Opmerkingen:Vermoedelijk ook uitgegeven in Regensburg bij Ernst Germann en co. En in A’dam
bij Brix von Wahlberg.
Meer informatie:
Druk:Gent, Todt, 1877
Manuscript:
Bladzijde:3
Opmerkingen:Opgedragen aan S. Suringar-Valckenier. In: Nederlandsche zangstukken : met klavierbegeleiding / uitgegeven door het Willems-fonds, te Gent, Zesde reeks; 9. NB: Ook te vinden in het Lemmensinstituut te Leuven
Meer informatie:
Druk:Leipzig, R-B, 1881
Manuscript:
Bladzijde:9
Opmerkingen:Het adagio voor Cello en Strijkkwartet is ook opus 7, CD-opname door Wiard Witholt, bariton en Laura de Lange, piano
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Algemeene muziekhandel, 1887
Manuscript:
Bladzijde:17
Opmerkingen:- Lebewohl
- Nachtreise
- Winterreise
- Heimkehr
- Erster Verlust
In dit Heft is alleen het laatste lied op tekst van Goethe.
Daarvan is ook een CD-opname door Wiard Witholt, bariton en Laura de Lange,
piano
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Algemeene muziekhandel, 1887
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:- Der zürnende Barde
- Beginn des Endes
- Entsagung
- Mijn god is enkel gloed en donkerheid
- Diepe liefde
In dit Heft zijn de laatste twee liederen op tekst van Verweij. Van het lied "Beginn des Endes " is een CD-opname door Wilke te Brummelstroete, mezzosopraan en Hans Adolfsen, piano
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: Manuscript: A'dam, 1887
Bladzijde:2
Opmerkingen:Uit: Distels en bloemen
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: Amsterdam, Brix v Wahlberg, 1888, Alsbach, 1900
Bladzijde:38
Opmerkingen:- 1) Trost
- 2) Geistesdrang
- 3) Zuleika
- 4) Du liebst mich nicht
- 5) Gemma (cyclus)
- 6) Lotosblume und Schwann
- 7) Aussöhnung

In NMI de 1888 versie met handgeschreven opdracht aan Cateau Esser. In TA beide drukken. MCO vermeld de druk uit 1888 als die uit 1887 Nr 2 Geistesdrang In TA ook nog als los lied van 4 blz. NB: nr 7 is in MCO niet compleet. NB: M. Schaffy is een pseudoniem van Fr. V. Bodenstedt. Van nrs 3, 4 en 7: CD-opname door Wiard Witholt, bariton en Laura de Lange, piano
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Alsbach
Manuscript: Manuscript: 1888
Bladzijde:23
Opmerkingen:Opgedragen aan Emile Blauwaert. Duitse vertaling is van Lina Schneider.
Meer informatie:
Druk:V. Holkema en Warendorf, 1894
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Opgedragen aan Emile Blauwaert.
Een deel uit: De Roze.
In BL als appendix bij "Onze hedendaagse Toonkunstenaars" van Viotta.
CD-opname door Wilke te Brummelstroete, mezzosopraan en Hans Adolfsen, piano
Meer informatie:
Druk:Nijmegen, Thieme, 1889
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:In: Asclepische gentianen (Gentianae asclepiadeae) / ten voordeele van het Protest. Ziekenhuis te Nijmegen, verzameld door Jacob. Mossel. NB: in NMI bevindt zich ook een manuscript / handschrift van 4 blz.
Meer informatie:
Druk:’s Gravenhage, Haagse Boekhandel, uitgeversmij., 1897
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:In: Keur van Nederlandse muziek
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, de Algemeene muziekhandel
Manuscript:
Bladzijde:5/5
Opmerkingen:Gecomponeerd in 1899. Het NMI heeft zowel de druk als een handschrift / manuscript van 5 blz
Meer informatie:
Druk:Milaan, Ricordi, 1900
Manuscript:
Bladzijde:3
Opmerkingen:Opgedragen aan Frédéric Morello
Meer informatie:
Druk:Milaan, Ricordi, 1905
Manuscript:
Bladzijde:5
Opmerkingen:Opgedragen aan Arturo Catalani
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Boon, 1900
Manuscript:
Bladzijde:2
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach, 1905 (NMI), G.A & Co, 1928
Manuscript:
Bladzijde:15
Opmerkingen:- 1) ‘t leger van Klein Jan
- 2) Janmaat
- 3) De ekster en de vos
- 4) Geen roos zonder doornen
- 5) Kousvoeteling
- 6) ‘t Muizeke
Het laatste nr (6) bestaat ook in een versie voor 2 kinderstemmen, (Het Muizeken), in bundel: Zingen hoort erbij… Van dit nr bestaat ook een manuscript / handschrift van 3 blz. In TA de druk uit 1928, in bundel met meer liederen.
Meer informatie:
Druk:A’dam Alsbach, 1911 (NMI) G.A & Co, 1928
Manuscript: A’dam, 14 en 15 september 1906
Bladzijde:4/5
Opmerkingen:- Met een oprecht hart kom ik tot u
- ’t Grootste geluk is voor mij
De druk heeft 4 blz, het manuscript 5 blz. In TA de versie uit 1928 in bundel met meer liederen
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach, 1911 (NMI) G.A & Co, 1928 (TA)
Manuscript:
Bladzijde:19
Opmerkingen:- Aan Mathilde
- Gebendijde stonde
- Madonna
- Ochtend-bede
- Ommekeer
Gecomponeerd in 1909. In TA ingebonden in boek met meer liederen.
Van het lied ‘Madonna’ is ook een Manuscript: 11 juli 1909 in het NMI
Meer informatie:
Druk:“De Kindercourant" v Het nieuws v den dag, nr. 70 d.d. 1 mei 1909
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Zang tevens met cijfernotatie
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach, 1911 (NMI) G.A. & Co 1931
Manuscript: 1904
Bladzijde:21
Opmerkingen:- 1) Nachtliedje
- 2) Sterren
- 3) Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten
- 4) O gij, die mij
- 5) Nu sta ik wetend wat doorstroomt al ‘t leven
In TA de versie van 1931 in een bundel met andere liederen. NB: van nr 3, Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten, is in het NMI ook een manuscript aanwezig: 26 augustus 1904.
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Alsbach, 1911
Manuscript:
Bladzijde:4
Opmerkingen:In: “Ave Verum en O Salutaris door D. de Lange”. Bestaat ook in een versie voor zang en orgel
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: Point Loma, 1 jan. 1916
Bladzijde:5
Opmerkingen:Gecomponeerd n.a.v. de 1e verjaardag van zijn jongste kleinzoon en om gezongen te worden door zijn petekind.
Meer informatie:
Druk:Mij. tot Nut v. ’t Algemeen, 1928
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:In: Nederlandsch volksliederenboek / uitg. van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Meer informatie:
Druk:A'dam, Brix von Wahlberg ?
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Onduidelijk waar deze muziek zich bevindt.. Alleen genoemd in het: Handboek der Nederlandse Muziekliteratuur, 1890
Meer informatie:
Druk:Leiden, Wierda
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Onduidelijk waar deze muziek zich bevindt.. Alleen genoemd in het: Handboek der Nederlandse Muziekliteratuur, 1890
Meer informatie:
Druk:
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit: Dienende liefde. Voor het N.H.Diaconessenhuis, Arnhem 1884 -1894. Informatie volgens opgaaf Dick van Heuvel
Meer informatie:
Druk:Kampen, Kok
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:In: Zingen hoort erbij... / samengest. door Céline Schaake-Verkozen, Jan B. Keuter, Chris Maas
Meer informatie:
Druk:A’dam, Roothaan 1882
Manuscript:
Bladzijde:5
Opmerkingen:- Dyanira, ick kent, u wesen
- Elck prys syn lief waer hy se gis
Gezongen bij gelegenheid van het Feest ter herdenking van P.C. Hooft's 300sten Geboortedag,
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach 1911
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Ave Verum en O Salutaris tezamen uitgegeven (9 blz in totaal)
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach 1911
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Bestaat ook in een versie voor zang en piano
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: TA, z.j.
Bladzijde:8
Opmerkingen:Oorspr titel: O Salutaris pour voix de soprano et orgue
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: TA, z.j.
Bladzijde:6
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: TA, z.j.
Bladzijde:4
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: 1908
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit de privécollectie van Dick van den Heuvel
Meer informatie:
Druk:Frankfurt am Main, Steyl & Thomas
Manuscript:
Bladzijde:22(a), 11(b)
Opmerkingen:- Autograaf (a)
- Pianouittreksel (b)
In het NMI bevind zich een manuscript van 22 blz. Vermoedelijk uitgegeven in Regensburg bij Ernst Germann en co. En/of in A’dam bij Brix von Wahlberg.
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Brix von Wahlberg, 1888
Manuscript:
Bladzijde:27
Opmerkingen:- Partituur (a)
- Stemmen (b)
Opgedragen aan Emile Blauwaert.
Duitse vertaling is van Lina Schneider. Het NMI & TA hebben alleen de partituur. Het MCO heeft ook de partijen
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: 1852
Bladzijde:28
Opmerkingen:Volgens een aantekening van iemand op het manuscript is dit werk dus gecomponeerd in 1852 (toen was Daniël 11 jaar!)
Meer informatie:
Druk:Den Haag, NMI, 2001 A’dam, Donemus
Manuscript: 1868
Bladzijde:54
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:Omaha, Clarion Ch. Chorale
Manuscript:
Bladzijde:50
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:A’dam, Roothaan, 1880 (a), 1881 (b)
Manuscript:
Bladzijde:23 (a), 29 (b)
Opmerkingen:Twee uitgaves met een net andere titel maar wel hetzelfde opusnummer. De druk verschilt 1 jaar. Onbekend van wie de tekst is. Zou ook door Lichtenauer te R’dam en de Algemeene Muziekhandel A’dam zijn uitgegeven.
Meer informatie:
Druk:Algemeene Muziekhandel, 1884
Manuscript:
Bladzijde:47
Opmerkingen:Partituur. Zou ook uitgegeven zijn door Alsbach (of overgenomen en overgestempeld).
Meer informatie:
Druk:A’dam, Algemeene Muziekhandel, 188?
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:- Isser ijemant uit Oostindiën gekomen
- Pots honderd duijsent slapperment
- Comedianten dans
Uit “Het programma van het koor a-capella nr 1”.
Meer informatie:
Druk:A’dam, Algemeene Muziekhandel, 188?
Manuscript:
Bladzijde:7
Opmerkingen:- Geusenlied
- Pots hunderttaudent sapperment
- Komödianten-Tanz
Uit “Het programma van het koor a-capella nr 1”, Duitse versie.
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach, A’dam, Alg Muziekhandel, 1890?
Manuscript:
Bladzijde:5
Opmerkingen:Opgedragen aan het Niedorps mannenkoor & zijn directeur. Versie in TA is van de Algemeene Muziekhandel.
Meer informatie:
Druk:A’dam, J. Brandt Haarlem, J. Ensch Groningen, Evangelische Gezangen Compagnie 1892 (4e druk), 1915 (5e druk)
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:- No. 17 Lof der Godheid
- No. 53 Peinzensmoed
- No. 54 Een geloovige
- No. 55 Door nacht tot licht
- No. 94 Strijd en rust
- No. 107 Werken, denken, leeren
- No. 109 Onvermoeid
- No. 110 Hier geen rust
- No. 112 Zaai uw zaad in den morgenstond
- No. 113 Werk en strijd
- No. 134 Lieven en Leven
- No. 135 Wensch naar liefde
- No. 139 Voor de godsdienst-oefening
- No. 146 Zegen
- No. 167 Heilig verlangen
- No. 203 Huwelijkstrouw
- No. 219 In 't aangezicht des doods
- No. 220 Komen en gaan

Een aantal liederen uit deze bundel zijn van de hand van Daniel. (Uitgegeven door en voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond).
Het MCO heeft de 5e druk uit 1915.
Meer informatie:
Druk:A’dam, Zanglust, de vereenigde zangers. A’dam, Alsbach, 1908
Manuscript:
Bladzijde:7
Opmerkingen:In: Verplichte Koren voor den Int Zangwedstrijd te A’dam, uitgeschreven door de Liedertafels "Zanglust" & " de Vereenigde Zangers", tgv hun 50- en 25-jarig bestaan.
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach, 1910. A’dam, Versluys. Groningen, Noordhoff, 1910
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:in: Gemakkelijke koren, uitgegeven door de Nederl Koorvereeniging Afl. 3. Ook in: Kun je nog zingen, zing dan mee (MCO) Het NMI heeft een uitgave van Versluis te A’dam.
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: 1913
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit de privécollectie van Dick van Heuvel.
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit de Volkszangbibliotheek band 15
Meer informatie:
Druk:MCO NMI
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit de Volkszangbibliotheek band 5
Meer informatie:
Druk:Groningen, Noordhoff, 1923
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit: "Kun je nog zingen, zing dan mee".
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit de Volkszangbibliotheek
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit de Volkszangbibliotheek band 10
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit de Volkszangbibliotheek band 1
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit de Volkszangbibliotheek band 11-12
Meer informatie:
Druk:Zwolle, De erven J.J. Tyl, 1896
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Volgens opgaaf BL. Bezetting niet duidelijk?
Meer informatie:
Druk:A'dam, Alsbach
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit de Volkszangbibliotheek band 3. Ook verschenen in de serie "Nederlandse Volksliederen" van de NLse Koorvereeniging.
Meer informatie:
Druk:
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:De Universiteitsbibliotheek Leiden heeft hiervan het Tekstboek. Dit vermeld: "Feestcantate : uitgevoerd tijdens een bijeenkomst in de Parkzaal, ter gelegenheid van de opening der Universiteit van Amsterdam, op Maandag 15 October 1877 / woorden van Johannes Petrus Hasebroek; muziek van Dan. de Lange".
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, 1880 ?
Manuscript:
Bladzijde:8
Opmerkingen:Alleen genoemd door Anton Averkamp: "Levensbericht van Daniël de Lange". In de Universiteitsbibliotheek van A'dam bevind zich een lied getiteld: Lied te zingen bij de opening van het vereenigingsgebouw van de Vrije Gemeente te Amsterdam, 2 mei 1880 / muziek van Daniël De Lange (8 blz). Mogelijk is dit een lied uit deze Cantate.
Meer informatie:
Druk:
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Dit werk wordt in deze bezetting alleen genoemd in oude naslagwerken. Onduidelijk waar de muziek zich bevindt, en of dit ook daadwerkelijk deze bezetting is.
Meer informatie:
Druk:
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Herkomst onduidelijk. Deze werken worden alleen genoemd in oude naslagwerken.
Meer informatie:
Druk:A’dam, Algem Muziekhandel Stumpff & Koning, 1898
Manuscript:
Bladzijde:18
Opmerkingen:Dit betreft een partituur. Gecomponeerd bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan der Liedertafel Zanglust te Amsterdam. - Verplicht koor voor de Internationale Zangwedstrijd. Ook te vinden in de conservatoriumbibliotheek van Gent.
Meer informatie:
Druk:A’dam, Brix von Walhberg (Theune & Co.) (1883)
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:“Verplicht Koor voor de 4de Afdeeling van den Nationalen en Internationalen Zangwedstrijd by gelegenheid van het 25 jarig Bestaan der Liedertafel "Zanglust" den 7 en 8 Juli 1883 te Amsterdam”.
Meer informatie:
Druk:A’dam, Alsbach & Co. (1902)
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Verplichte Koren voor den Nationalen en Internationalen Zangwedstrijd, uitgeschreven te Amsterdam op 6,7-13 & 14 September 1902 tgv het tienjarig bestaan der Mannenzangver. Orpheon: No. 1 hoogste Eere-afdeeling (Division d'Honneur).
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: ca. 1870
Bladzijde:26
Opmerkingen:- Raad
- Stemmen uit het zoet verleden
- De liefde is nog niet henen
- De Berg
- Voor Nederland
- Het dal
Meer informatie:
Druk:Tilburg, Kessels, 1901
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:A’dam, G. Alsbach & Co., 1903
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Verplichte Koren voor den Nat. en Internat. Zangwedstrijd te A’dam, op 5, 6, 12 en 13 September 1903, uitgeschreven door de Liedertafel " de Vereenigde Zangers" No. 1: Hoogste Eere-afdeeling (Division d'Honneur).
Meer informatie:
Druk:Luik, Graffart
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Gecomponeerd in 1895.
Meer informatie:
Druk:Groningen, Noordhoff, 1913
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:In bundel: Kun je nog zingen, zing dan mee. Bewerkt door P Jonker voor Mannenkoor.
Meer informatie:
Druk:
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Uit de privecollectie van Dick van den Heuvel
Meer informatie:
Druk:
Manuscript:
Bladzijde:6
Opmerkingen:- 0 Heer, die daer..
- De nederige geboorte
- 0 Nederland! Let op u saeck
- Hollands zee
- Isser yemant uit Oostindiën gekomen
- Gezang 242
Het lied “Hollands zee” is op tekst van W. Zaalberg (in een bewerking van Jan de Veer).
Meer informatie:
Druk:Nederlandschen Protestantenbond, 1913 (3e druk)
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:- April en Mei
- Balk en splinter
- Bede
- Droefheid naar god
- De Engelen
- Geloofd zij god
- God’s nabijheid
- Goede raad
- De groote strijd
- Heilig bovenal
- In de lente
- Kerstavond
- De Kerstboom, de boomen…
- De kerstboom, van duizend kleine kaarsjes..
- Kinderbede
- Een kind naar gods hart
- Een man een man, een woord een woord
- Matheus: V:5
- Met god begonnen
- Moed houden
- ’s Morgens vroeg
- Ons hart word’ een vroolijke hof
- Paschen
- School en leven
- De slapende engel
- Sterk en moedig
- Sterk in god
- Straks wordt het weder nacht
- Tucht
- Het veld van eer
- Vreeze gods
- Verlangen naar god
- Vlugge Karel
- De vogels
- Een vogeltje
- Wat geeft vreugd aan ’t leven?
- Een wensch
- Wie werken wil
- Wij zijn nog jong
- ’s Winters
- Zomer
In: Lenteleven, godsdienstige liederen, 3e vermeerderde druk, 1913
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Alsbach en Co. ca.1911
Manuscript:
Bladzijde:243
Opmerkingen:Gekomponeerd rond 1905. In TA Met handgeschreven opdracht vd. componist aan de Bibliotheek der M.B.T., gedateerd: 9 maart 1912. Er bevond zich een handgeschreven partituur in de privecollectie van Dick van den Heuvel.
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: Kwijtgeraakt.
Bladzijde:
Opmerkingen:Tot op heden niet teruggevonden
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, de Algemeene Muziekhandel, Stumpff en Koning 1884
Manuscript:
Bladzijde:132
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:A’dam, Schalekamp ?
Manuscript: 1874
Bladzijde:
Opmerkingen:Deze druk (een pianouittreksel) wordt genoemd in het Handboek der Nederlandse Muziekliteratuur, 1890
Meer informatie:
Druk:A’dam, Roothaan 1876
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:- a) Partituur en partijen
- b) Pianouittreksel
Het MCO bezit zowel de partituur als de orkestpartijen.
Het NMI heeft alleen het pianouittreksel (7 blz)
Meer informatie:
Druk:Paris, Maho, ca. 1874
Manuscript:
Bladzijde:11
Opmerkingen:Opgedragen aan Johannes Verhulst.
Gekomponeerd rond 1866. Geoffrey Magde heeft dit werk ooit opgenomen.
Meer informatie:
Druk:
Manuscript: TA, z.j.
Bladzijde:12
Opmerkingen:- Allegro vivace
- Con spirito
- Allegro giocoso
Opgedragen aan Marie Heckmann - Hertwig.
Meer informatie:
Druk:Paris, Maho, ca. 1874 / 1875
Manuscript:
Bladzijde:15
Opmerkingen:- Prélude, poco lento
- Poco vivace. Molto leggiero
- Andante molto cantabile
- Vivace (non troppo)
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Brix von Wahlberg, 1915
Manuscript:
Bladzijde:94
Opmerkingen:Onduidelijk of dit nu daadwerkelijk composities zijn van Daniëls hand, of gewoon bij elkaar verzamelde koralen.
Meer informatie:
Druk:
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Een enkele keer vermeld door oude naslagwerken, onduidelijk of men niet Samuel jr. bedoelt.
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Roothaan, 1876
Manuscript:
Bladzijde:9
Opmerkingen:Opgedragen aan Jéanne en Marguérite de Filippini
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Brix von Wahlberg, 1915
Manuscript:
Bladzijde:94
Opmerkingen:Onduidelijk of dit nu daadwerkelijk composities zijn van Daniëls hand, of gewoon bij elkaar verzamelde koralen.
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Brix von Wahlberg
Manuscript:
Bladzijde:7
Opmerkingen:
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Roothaan, 1879
Manuscript:
Bladzijde:5
Opmerkingen:Opgedragen aan Ernest de Munck. Pianopartij 3 blz, cellopartij 1.
NB: het lied vor einer Genziane heeft ook opus nummer 7
Meer informatie:
Druk:(Interne) Druk: Rotterdam, SDL, 2008
Manuscript:
Bladzijde:5+4
Opmerkingen:Bewerking van J. Albracht voor 4 cello's. Opgedragen aan Ernest de Munck.
Het lied “Vor einer Genziane” heeft ook opusnummer 7
Meer informatie:
Druk:Amsterdam, Roothaan, 1879
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Opgedragen aan Ernest de Munck. J. Albracht heeft de pianopartij omgezet naar strijkkwartet aangezien deze tot op heden onvindbaar is.
Het lied “Vor einer Genziane” heeft ook opusnummer 7
Meer informatie:
Druk:
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Er zijn genoeg aanwijzingen dat Daniël een celloconcert geschreven heeft, maar vooralsnog is het niet teruggevonden.
Meer informatie:
Druk:
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Door diverse naslagwerken uit Daniëls tijd genoemd, maar tot op heden niet teruggevonden.
Meer informatie:
Druk:
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Door diverse naslagwerken uit Daniëls tijd genoemd, maar tot op heden niet teruggevonden.
Meer informatie:
Druk:Paris, Maho, 1875, Arnhem, St. voor Kunst en Cultuur Gelderland, 1995
Manuscript:
Bladzijde:128 / 95
Opmerkingen:- Partituur (a)
- Stemmen (b)
Opgedragen aan Eduard Lalo. De uitgave uit 1995 is een nieuwe herziene uitgave door Dick van den Heuvel en René Rakier. Het NMI en TA en UBU hebben zowel de oude als de nieuwe uitgave (partituur, 128/95 blz). Het MCO heeft de stemmen.
Meer informatie:
Druk:
Manuscript:
Bladzijde:
Opmerkingen:Volgens diverse naslagwerken zou Daniël nog een 2e symfonie geschreven hebben. Deze is nog niet teruggevonden.

Daniël de Lange, ca.1870, foto: NMI

Een ander aantal partituren is te vinden op de site Muziekschatten van de Bibliotheek van het MCO
Voor de gebruikte afkortingen en links naar de archieven klik hier.

Maak een selectie uit de bezetting om snel door de catalogus te kunnen zoeken.
 

Titel sort downsort upOpus sort downsort upBezetting sort downsort upTekst sort downsort upArchief sort downsort up
Ich unglücksel’ger AtlasStem, pianoH. HeineNMI
Dichter ideaal, 4 liederenStem, pianoE. HielNMI
WanderliederStem, pianoNMI
Thränen. Sieben GedichteStem, pianoA. von ChamissoNMI TA
Vier gedichtenStem, pianoH. Heine (nr 1)
V. Hugo (nrs 2, 3)
L. Phal (nr 4)
NMI TA (nr 1)
Te souviens-tu?Stem, pianoR. PalmerNMI
Sentiers ou I\'herbe se balanceStem, pianoV. HugoNMI TA
Twee rozenStem, pianoNMI
Zoete dromen van ’t verledenStem, pianoNMI
The lady of the GreenwoodStem, pianoK. MorrisNMI
Scene aus Hamerling’s “Venus im Exil”, Concertstück. - pianouittrekselTenor, piano (tenor en orkest)R. HamerlingNMI
TroostStem, pianoW.L. Welter jr.NMI
Vor einer Genziane opus 77Lage stem, pianoR. HamerlingNMI TA MCO ZB Zür BL
Zehn Lieder und Gesänge, Heft 1: “Aus älterer Zeit”Stem PianoL. Uhland, J.W. GoetheNMI TA
Zehn Lieder und Gesänge, Heft 2: “Aus neuerer Zeit”Stem, pianoL Uhland ,T.Storm, Fr. Spielhagen, A. VerweijNMI TA
Echo’sStem, pianoWillemsenNMI
Lieder und Gesänge opus 1010Stem, pianoR. Hamerling (nrs 1, 5 & 6) Holda M. Schaffy, H. Heine, J.W. GoetheNMI TA MCO ZB Zür
De Roze opus 12 - pianouittreksel12Lage stem , piano (lage stem, orkest)A. VerweijNMI
Gedicht (Uit: de Roze opus 12)12Lage stem, pianoA. VerweijBL
Uit Sjoelammit: ’t Lied der liederenStem, pianoB.G. de Vries-van Heijst (vertaling)NMI
Lied (D-Gr)Stem, pianoNMI
Ik droomde van een kalmen, blauwen nachtStem, pianoW. KloosNMI
Due FateStem, pianoTeresa NardiniNMI TA
BeatriceStem, pianoDante AlighieriNMI
Het Hollandsch hart vergeet zijn broeders nietStem, PianoC.S. Adama v. ScheltemaNMI
6 liedjesStem, pianoG.W. Lovendaal (nrs 1,2,3), J.P. Heije (nr 4), G. Antheunis (nrs 5,6)NMI TA
Twee liederenStem, pianoGheza RitschlNMI TA
5 gedichten van Jaques PerkStem, pianoJaques PerkNMI TA
Blij NederlandStem, pianoHermannaNMI
Vijf liederenStem, pianoA. Roland Holst, H. Lapidoth- Swarth, W. Kloos (nrs 3,4), A. GuttelingNMI TA
O Salutarissopraan, pianoNMI TA
3 kinderliedjesStem, pianoNMI TA
Hollands zee (C-gr)Stem, pianoW. ZaalbergNMI MCO
Liederalbum opus 44Stem, piano
Die alte Uhr opus 1111Lage stem, piano
WiegeliedjeStem, piano
Het Muizeken2 kinderstemmen en pianoG.T. AntheunisNMI
Twee Liederen op tekst van P.C. HooftZangstem, viool, viola da gamba (of cello) en klavecimbel (of piano)P.C. HooftNMI MCO
Ave VerumStem, orgelNMI
O SalutarisStem, orgelNMI TA
O SalutarisSopraan, orgelTA
O Salutaris hostiaStem, twee toetsinstrumentenTA
O Salutaris hostiaStem, orgelTA
Gelegenheidsstuk t.g.v. de verjaardag van Mevrouw De Lange in 1908Zangstem, cello, piano
Scene aus Hamerling’s “Venus im Exil”, Concertstück.Tenor en orkest (tenor en piano)R. HamerlingNMI
De Roze opus 1212Lage stem, orkest (lage stem, piano)A. VerweijNMI (a) TA (a) BDH (a) MCO (a/b)
Psalm 138Gemengd koor, Bariton- solo en pianoTA
RequiemGemengd dubbelkoor en dubbel solistenkwartetNMI MCO TA
Offertorium uit het RequiemGemengd dubbelkoorNMI
Kerkelijke cantate (a) / Godsdienstige cantate (b) opus 88Gemengd koor en orgelH.J. Vogin (engelse vertaling)NMI (a) MCO (a) BDH (a) TA (b)
Cantate ter gelegenheid van het eeuwfeest der Maatsch tot Nut van \'t AlgemeenGemengd koor en piano (gemengd koor en orkest)J. de VriesNMI TA BDH
3 Oud Nederlandsche LiederenKoorMCO
3 Alt-Niederländische VolksliederKoorH. Augustin (vertaling)NMI
De zonne zingtKoorC. GezelleNMI TA
Godsdienstige liederen, selectieKoorMCO
Psalm IIIKoorNMI
BedeKoorJ. de VriesMCO NMI
PeaceKoor
AvondliedjeKoorG.W. LovendaalMCO NMI
Gebed des hartenKoorJ.P. Heije
Hollands zeeKoorW. ZaalbergMCO
Goeden nachtKoorNMI
VoorjaarsgroeteKoorJ.P. HeijeMCO NMI
TroostKoorJ.E. SchröderMCO NMI
De HoopKoorE. GeibelMCO NMI
Cantate ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de Nederlandsche ProtestantenbondGemengd koor en piano?J.A. BöhringerBL
Mijn vaderlandKoorJ.A. BöhringerMCO
Feestcantate ter gelegenheid van de opening van de Universiteit van AmsterdamKoorJ.P. Hasebroek
Cantate ter inwijding van \'t gebouw der \"Vrije Gemeente\"Koor?
Psalm 22Solostemmen, koor en piano
Twee kerstcantatesKoor
Dies IraeMannenkoor a capellaBDH
Exultavit cor Meum (1. Samuel Cap. n vers 1-10)Mannenkoor a capella
Gloria in excelsis DeoMannenkoor a capella
Mannenkoor-liederenMannenkoor a capellaE. HielTA
Psalm 115Mannenkoor a capellaBDH
Psalm 137. Super flumina BabylonisMannenkoor a capella
Pseaume 22Mannenkoor a capella
Hollands zeeMannenkoor a capellaW. ZaalbergMCO
Adoro teDriestemmig mannenkoor en orgel
Enkele Nederlandsche Liederen, gezet voor 3 gelijke stemmen3 gelijke stemmenTA
Lenteleven, Godsdienstige liederen. Selectie.3 vrouwenstemmen (of kinderstemmen)NMI TA MCO
Lioba, dramatische scène PartituurSopraan-, Tenor- en Baritonsolo, Vrouwenkoor en OrkestFrederik van EedenNMI MCO TA UBU
De val van Kuilenburg (OPERA)H. de Veer
Cantate ter Gelegenheid van het Eeuwfeest der M’ij tot Nut van \'t Algemeen. KlavieruittrekselGemengd koor en Orkest (piano)J. de VriesNMI TA
Feestcantate Amstels jubeltoon opus 55Mannenkoor en orkest (piano)W. J. Hofdyk
Oranje Hymne opus 5 Slotkoor uit de feestcantate Amstels jubeltoon5Tenorsolo Mannenkoor en orkest (piano)W. J. HofdykMCO (a) NMI (b)
Variations et Allegro fugué pour piano opus 11PianoNMI
Drei ClavierstückePianoNMI TA
Quatre Pièces pour piano opus 22PianoNMI HM-Köln
Vierstemmig Koraal-boek der door de ELS in 1884 uitgegeven Evangelisch-
Luthersche gezangen voor Orgel of Piano bijeengebracht door D. de Lange.
Piano (of orgel)NMI
Sonate voor pianoPiano
Marche pour piano à quatre mains opus 66Piano 4 handenNMI
Vierstemmig Koraal-boek der door de ELS in 1884 uitgegeven Evangelisch-Luthersche gezangen voor Orgel of Piano bijeengebracht door D. de LangeOrgel (of piano)NMI
Appèndix tot het evangelisch-Luthers koraalboekOrgelNMI
Adagio opus 77Cello en piano (of strijkkwartet)NMI
Adagio opus 7 Bewerking voor cellokwartet74 cello\'sSDL
Adagio opus 77Solocello en strijkkwartetSDL
Concert voor violoncello en orkestCello en orkest
Ouverture en entre-acte-muziek voor Victor Hugo’s HernaniOrkest
Ouverture Willem van HollandOrkest
Symphonie opus 4 in ut mineur.4OrkestNMI (a) TA (a) UBU (a) HM-Stuttgart (a) MCO (b)
Symphonie in DOrkest