Informatie Stichting

Bestuur:
Hans Stenfert Kroese,  voorzitter
Bas Volkers, penningmeester, secretaris
Initiatiefnemers:
Laura de Lange, pianiste
Jascha Albracht, cellist
Comité van Aanbeveling: 
Mr. H. Oudenaarden, oud-notaris
Drs. M. Schopman, directeur Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Dhr. E. Spanjaard, dirigent
Dr. F.W. Zwart, directeur Nederlands Muziek Instituut

De broers Daniël de Lange (1841-1918) en Samuel de Lange jr. (1840-1911) waren bekende Nederlandse musici en componisten in de tweede helft van de 19e eeuw. Zij hebben tijdens hun levens veel gereisd en op vele plaatsen, verspreid over Europa, gewoond. Een groot deel van hun beider oeuvres is daardoor in het buitenland in bibliotheken en archieven terecht gekomen. Na hun dood zijn hun composities veelal in de vergetelheid geraakt.

De Stichting Muzikale Nalatenschap Daniël de Lange en Samuel de Lange jr., kortweg Stichting De Lange, is in 2005 opgericht door Laura de Lange, pianiste en nazaat van de componisten, en Jascha Albracht, cellist. De Stichting De Lange stelt zich tot doel om de muzikale nalatenschap van de broers De Lange beschikbaar te maken en (weer) tot klinken te brengen.

Bestuur en oprichters Stichting De Lange

 

De Stichting De Lange

  • produceert cd’s met muziek van Daniël en Samuel de Lange
  • stimuleert programmering van composities van de broers De Lange
  • organiseert lecture recitals, waarbij live uitgevoerde muziek wordt verweven met een lezing, ondersteund met audiovisuele middelen
  • draagt bij aan onderzoek naar deze muziek
  • brengt een (digitale) catalogus uit
  • zorgt dat manuscripten in druk verschijnen
  • enthousiasmeert de groeiende groep musici, zowel professionals als amateurs, die muziek van de De Langes willen uitvoeren

Stichting De Lange is regelmatig nauw betrokken bij de organisatie of programmering van concerten en levert bijvoorbeeld een bijdrage in de vorm van foto’s, toelichtingen, sprekers, expositiemateriaal of partituren.
De wens is dat de composities van Daniël en Samuel de Lange de plek in het Nederlandse muziekleven terug zullen krijgen die zij ooit hadden en die past bij hun kwaliteit.

De Lange-jaar 2011

In 2011 is het 100 jaar geleden dat Samuel de Lange jr. overleed en 200 jaar geleden dat zijn vader Samuel de Lange sr. geboren werd. Op tal van plaatsen wordt dit feit aangegrepen om concerten te organiseren waar muziek van vader en zoons De Langes klinkt.

Nieuwsbrieven

De Stichting geeft periodiek een nieuwsbrief uit. Om een goed beeld te krijgen van de Stichting en haar activiteiten kunt u hieronder de verschenen nieuwsbrieven lezen. Wilt u op de hoogte gehouden worden en toekomstige nieuwsbrieven ontvangen, meldt u zich dan aan via een email naar stichtingdelange@yahoo.com